Vizyonumuz


Can Diyaliz Hizmetleri Grubu olarak hasta odaklı, ileri teknolojik alt yapılı,

kalite standartları üzerine geliştirilmiş tedavi hizmetini yurt içi ve yurt dışından gelecek hastalara uygular bir

sağlık grubu olmaktır.


Misyonumuz

Kronik böbrek yetmezliği tanısı konulan ve hemodiyaliz tedavisi programına alınan hastalara;

Etkin ve yetkin kadromuz ile günümüz teknolojisi kullanarak SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI doğrultusunda güvenilir ve

sürdürülebilir hemodiyaliz tedavisini uygulamaktır.


Değerlerimiz

Önce insan,
Empati,
Ulaşılabilir olmak,
Problem çözme,
Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı,
Hasta ve çalışan güvenliği,
Kalite ve güvenilirlik,
Bilimsellik, verimlilik,
Tıbbi deontoloji ve etiğe uyum,
Takım çalışması,
Bütüncül yaklaşım,
Şeffaflık, hakkaniyet.