CAN DİYALİZ HİZMETLER GRUBU

İlk kliniğimiz; İzzet Can başkanlığında, Dr.Canbulat Onuş ve Ali Can ile diğer ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Eylül 2005 tarihinde Afyon il merkezinde açılan Afyoncan Diyaliz Merkezi olmuştur. Yine aynı yılın kasım ayında Uşak il merkezinde Uşakcan Diyaliz Merkezi hizmet vermeye başlamıştır. 2006 yılının Haziran ayında Manisa - Salihli ilçe merkezinde bulunan ÇESAV Diyaliz Merkezi zincirimize katılarak adı Lidyacan Diyaliz Merkezi olarak değişmiştir.

Ekim 2006 yılında Manisa -Alaşehir ilçe merkezinde dördüncü kliniğimiz olarak Alaşehircan Diyaliz Merkezi açılmıştır. 2008 yılında Afyoncan Diyaliz Merkezi devredilmiş olup, Aydın il merkezinde bulunan Renal Aydın Diyaliz Merkezi grubumuza katılmış ve adı Aydıncan Diyaliz Merkezi olmuştur. Yine aynı yıl Muğla il merkezinde Yücelen grubuyla ortak olarak kurulan Muğla Yücelencan Diyaliz Merkezi hizmet vermeye başlamış, 2012 yılında Muğlacan Diyaliz Merkezi olarak tümüyle grubumuz kliniği olmuştur. 2020 yılı Temmuz ayında grubumuza katılan Uşak Umut Diyaliz Merkezi, 2021 yılı Nisan ayında Uşak il merkezi batı bölgesinde Can Diyaliz Hizmetleri Grubu anlayışıyla Uşak Nefrocan Diyaliz Merkezi adıyla hizmete başlamıştır.

Halen grubumuzda 6 diyaliz merkezi bulunmaktadır. Bu klinikler 4 ilde hizmet vermektedir.