Kalite Yönetim Sistemimiz

Merkezlerimizde kalite yönetim sisteminin tüm merkezlerimizde uygulanmasını sağlayarak hasta ve çalışan güvenliğimiz ile hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, kalite gelişimini sürekli hale getirerek bir kurum kültürü yaratmak, sağlıkta kalite standartları ( SKS-Diyaliz) ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde hastalarımıza hizmet sunmaktır.

Merkezlerimizde kalite çalışmaları, üst yönetim ve klinik kalite yönetim direktörlerinin katılımıyla Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS)- Diyaliz Seti doğrultusunda yürütülmektedir. SKS ‘ye göre belirlenen bölümler için her bir merkezimizde Kalite Yönetim Direktörleri görevlendirilmiştir.

Bu bölümler aşağıda şu şekilde sıralanmıştır;

1. KURUMSAL HİZMETLER

 • Kurumsal Yapı
 • Kalite Yönetimi
 • Doküman Yönetimi
 • Risk Yönetimi
 • İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi
 • Acil Durum ve Afet Yönetimi
 • Eğitim Yönetimi
 • Sosyal Sorumluluk

2. HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

 • Hasta Deneyimi
 • Sağlıklı Çalışma Yaşamı

3. SAĞLIK HİZMETLERİ

 • Hasta Bakımı
 • İlaç Yönetimi
 • Enfeksiyonların Önlenmesi
 • Laboratuvar Hizmetleri

4. DESTEK HİZMETLER

 • Tesis Yönetimi
 • Otelcilik Hizmetleri
 • Malzeme ve Cihaz Yönetimi
 • Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri
 • Atık Yönetimi
 • Dış Kaynak Kullanımı

5. GÖSTERGE YÖNETİMİ

 • Göstergelerin İzlenmesi
 • Kalite Göstergeleri

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI

Yıl içinde belli periyotlarla Kalite Yönetim Direktörleri, Üst yönetim, Başhemşire, Finans& idari işler Sorumlusunun katılımıyla kalite toplantıları yapılmaktadır.

İSTENMEYEN OLAY BİLDİRİM SİSTEMİ

Merkezlerimizde Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek, gerçekleşmek üzereyken son anda gerçekleşmeyen (ramak kala) ya da gerçekleşen istenmeyen olayların bildirilmesini sağlamak, bu olayları izlemek, bildirimlerin sonucunda bu olaylara yönelik gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya yönelik İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi kurulmuştur.

BİNA TURLARI

Merkezlerimizde ; Hasta ve hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kliniklerimizin fiziki koşulları ve teknik altyapısını kontrol etmek amacıyla düzenli aralıklarla bina turları yapılmaktadır.

Diyaliz Merkezlerimizin üst yönetimince oluşturulan ekipler, merkezin büyüklüğü dikkate alınarak yürütülen çalışmaların etkililiğini, sürekliliğini ve işleyişini sağlayacak şekilde tanımlanmıştır. Bina turlarında diyaliz merkezlerimizde ki fiziksel durum ve işleyiş ile ilgili aksaklıklar tespit edilerek gerekli iyileştirmeler, düzeltici/ önleyici faaliyetler önceliklerine göre yapılmaktadır.

ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ (İÇ DENETİM)

 • Sağlıkta Kalite Standartları (SKS-Diyaliz Seti) gereği diyaliz merkezlerimizde yılda 1 defa öz değerlendirme yapılmaktadır.
 • Öz değerlendirme ekiplerimiz; Kalite Yönetim Direktörleri, Finans& İdari İşler Sorumlusu, Başhemşireden oluşmaktadır.
 • Öz değerlendirme sıklığımız , yılda 1 defa yapılır.
 • Öz değerlendirme planımız, Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz Seti içinde yer alan bölümlerin hepsini kapsayacak şekilde hazırlanır ve ilgili birime bildirilir.
 • Öz değerlendirme öncesinde tüm diyaliz merkezlerimize, iç denetim takvimi ve planı konusunda mail yolu ile bilgi verilir.

Not: Yukarıdaki bilgilerin hazırlanmasında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yayınlanan Sağlıkta Kalite Standartları - Diyaliz Setinden yararlanılmıştır

الإباحية العربية