Can Diyaliz Hizmetleri Grubu
Can Diyaliz Hizmetleri Grubu
İlk kliniğimiz ; İzzet Can başkanlığında, Dr.Canbulat Onuş ve Ali Can ile diğer ekip arkadaşlarımızın çalışmalarıyla Eylül 2005 tarihinde Afyon il merkezinde açılan Afyoncan Diyaliz Merkezi olmuştur. Yine aynı yılın kasım ayında Uşak il merkezinde Uşakcan Diyaliz Merkezi hizmet vermeye başlamıştır.

2006 yılının haziran ayında Manisa - Salihli ilçe merkezinde bulunan ÇESAV Diyaliz Merkezi zincirimize katılarak adı Lidyacan Diyaliz Merkezi olarak değişmiştir. Ekim 2006 yılında Manisa -Alaşehir ilçe merkezinde dördüncü kliniğimiz olarak Alaşehircan Diyaliz Merkezi açılmıştır.

2008 yılında Afyoncan Diyaliz Merkezi devredilmiş olup, Aydın il merkezinde..
incele
  • Hasta Hakları
  • Teknik Donanım
  • Eğitim

Hasta Hakları

Hasta Hakları

- Sağlık kuruluşlarına başvuran her birey, fiziksel, düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun, var olan tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarından en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
- Hasta doktorunu ve sağlık kurumunu seçme ve tedavinin bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir.
- Hasta talebini yazılı olarak bildirdiği takdirde, o ana dek durumuyla ilgili tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruluşa geçme hakkına sahiptir.

Hasta Hakları

Teknik Donanım

Teknik Donanım

Merkezlerimizin Teknik Altyapısı

Su Sistemi : Diyaliz yeterliliği ve güvenirliliğinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri ; Reverse Osmos cihazı ile kaliteli saf su deionize su üretilmesi ve bunun kullanılmasıdır. Tüm merkezlerimizin su sistemi dünyada kalitesini tescillemiş Fresenius marka cihazlardan oluşmaktadır. Fresenius kalitesinde üretilen saf suyun belli periyodik zamanlarda Hıfzısıhha da yapılan bakteriyolojik ve kimyasal.. Devamı..

Teknik Donanım

Eğitim

Eğitim

Kliniğimizde tedaviye başlayan ve tedavisi devam eden hastalarımıza diyaliz tedavisi, hijyen, diyet, akılcı ilaç kullanımı vb. eğitimlerimiz belirli periyotlarla sürekli yapılmaktadır.

Klinik personelimiz oryantasyon eğitiminden başlayarak çalışma hayatında gelişimi destekleyen yönetim anlayışıyla personel eğitimlerimiz sürmektedir.

Eğitim
Bizimle İletişime Geçin

Bizimle İletişime Geçin

Her zaman yanınızdayız !

  • Alaşehircan Diyaliz Merkezi
  • Aydıncan Diyaliz Merkezi
  • Lidyacan Diyaliz Merkezi
  • Muğlacan Diyaliz Merkezi
  • Uşakcan Diyaliz Merkezi
  • Uşak Nefrocan Diyaliz Merkezi

Alaşehircan Diyaliz Merkezi

Aydıncan Diyaliz Merkezi

Lidyacan Diyaliz Merkezi

Muğlacan Diyaliz Merkezi

Uşakcan Diyaliz Merkezi

Uşak Nefrocan Diyaliz Merkezi